About Us 

An Tor ar Lasadh (The Burning Bush)

 

Bíonn cruinnithe againn as Gaeilge ar an tríú Domhnach de gach mí ag 3.00 i.n. seachas í mí Iúil agus mí Lúnasa. Bíonn treimhse adhartha, urnaithe agus diospóireachtaí againn le linn na gcruinnithe. Ag an Nollaig agus ag an Cháisc eagraíonn muid seirbhísí as Gaeilge.
 
We have meetings in Irish on the 3rd Sunday of every month at 3pm, with the exception of July and August. We have a period of worship, prayer and discussion during the meetings.

 

 

    ::: This Sunday at 11am :::

 

19th November

Morning Worship

with Neville Cobbe

    ::: This Sunday at 7pm :::

 

19th November
Luminous Dark
Alain Emerson

Check out our CALENDAR
to find out what is going on
around Fitzroy this week